Startsida
Om Gun
KranioSakral   behandling
Klassisk Homeopati
Aktuella priser
Öronakupunktur
Hälsoanalyser
Vitaminer  Mineraler    Kost          Barn och kost
Meditation  Avslappning
Aktuellt Kurser  Föredrag 
Singlettsyre Öronljus  Relaxation  Frekvensterapi
Hälsotest
Kontakta Gun
Tankens Kraft Andning  Vatten
  Om Gun       
  

                   

                                    

                                            

                                                                          Iaktta

                                         

 Mitt intresse för hälsa i olika former har alltid funnits både aktivt och medvetet större delen av mitt liv. Under min tonårstid kom jag i kontakt med Hathayoga läraren Eugenia Basilewski. Under 4-5 år utövade jag Hathayoga under ledning av Eugenia, som även hade yogalight center i Stockholm. I ca. 35 år har jag utbildat mig kontinuerligt i Sverige och utomlands och har lång praktisk erfarenhet av olika behandlingsformer, föreläst i hälsa, kursverksamhet i: insiktsmeditation, andning och avslappning. Jag är övertygad om att alla människor har hälsa i sin kropp och att alla har en möjlighet att stärka upp sina egna hälsoresurser. De behandlingsformer jag erbjuder är en väg till att stärka upp och väcka dina inre hälsoresurser för att ge dig själv möjlighet att leva lugnt och stabilt med ditt inre och yttre liv. Kroppen har alltid alla lösningar. Vi gör ett arbete tillsammans.

                                                         VÄLKOMMEN                                        

                                 

                                    

 

   

Utbildningar:                                                                                                                                                  

*      Medicinska studier vid Uppsala Universitets Biomedicinska Centrum                                                               

*      Medicinska studier vid Axelssons Gymnastiska Institut .                                                                                        

*      Klassisk Homeopat vid Nordiska Hahnemanns Institutet under ledning av Anita Back           

*      Fortbildning i  Homeopati under ledning av: Alfred Geuken, Gunnar Jansson, Anita Back, George Vithoulkas, Öyvind Hafslund: Barn med beteende störningar                                                                                                                                                                   

*      Zonterapeut I utbildningen ingick öronakupunktur, ortobionomi, metamorfosmetoden  vid Axelssons Gymnastiska Institut                                                                                    

*      Intuitive/avslappningsmassör vid Axelssons Gymnastiska Institut                                                        

*       Meditationslärare utbildning under ledning av Katarina Lundblad, meditationslärare, coach, socionom                                                                                      

*      KranioSakral terapeut under ledning av Christer och Jörgen Tranberg, Richard Holding, Mikael Kern, Michael Shea

*      Andningsinstruktör under ledning av Boris Aranovich Axelssons Gymnastiska Institut

*      Kurser: Lymfmassage Yvonne Ohlsson, Reiki Healing Eva Billberg, Chakraflödesmassage Annika Waldenström enl.Ambres, Eduras grundkurs i kinesiologi

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt i de olika behandlingsformerna i Sverige och utomlands. Jag har lång praktisk erfarenhet av arbete med klienter/patienter inom alternativmedicinen och skolmedicinen.

                           FORSKNING I KRANIOSAKRALTERAPI:www.tranbergs.net

 

                                   Jag är verksam komplementärmedicinare med inriktning på följande terapier:  

KranioSakral behandling, Klassisk Homeopati, Öronakupunktur utan nålar, Millimetervågsterapi, SEBEL-ljusbehandling, Relaxation, ( Information om behandlingsformerna finns på de olika flikarna)

Analyser:                                                                                                                                   GLOBUS-Hjärtkärlanalys, ALFA-analys, Alfa-energi, Kinesiologiska tester( olika livsmedel, parasiter, svamp, metaller, vanligaste pollen typerna m.m.) Information om tester finns under flik Hälsoanalyser/Tester

Hälsokontroll: Se flik Hälsokontroll

Kurser: Insiktsmeditation – Kvälls och helgkurser. (Se flik kurser, Föredrag)

Så här går en konsultation till:

1. Noggrann anamnes

2. behandling

3. Sammanställning av anamnes och behandling

                      

          Du kan boka tid för bla. nedanstående besvär: 

*       - akne, hud problem,

*       - kronisk trötthetssyndrom,

*       - allergier, hösnuva, eksem 

*       - psykiska besvär – depressioner - rädslor -fobier, ångest,

*       - stress/utbrändhet/utmattningssymtom

*       - hormonella besvär, menstruation, infertilitet, menopaus, premenstruella

*       - urinvägsbesvär, inkontinens

*       - irriterad mage/tarm, förstoppning candida,

*       -  nedsatt immun-försvar, herpes, Återkommande infektioner,

*         åksjuka,

*       - håravfall,

*       - yrsel, öronsus/tinnitus,  migrän, huvudvärk

*       - ryggbesvär, Ryggskott, whip-lashskada, nacksmärtor, käkledsbesvär

*       - tennis/golfarmbåge, Frozen shoulder

*        foglossningsbesvär, besvär efter förlossning

*       - kolik

*       - olika smärttillstånd

*       - ADHD hos barn och vuxna (Se KranioSakralterapi)

*       - koncentrationssvårigheter (Se KranioSakralterapi)

*       - läs- och skrivsvårigheter (Se KranioSakralterapi)

*       - kroniska/långvariga besvär som är svårlösta

 

                                       Sommaren -05 083

Behandlingsformerna är mjuka och syftar till att assistera kroppens vävnader från ohälsa till hälsa. Kroppens alla olika vätskor, vävnader och strukturer är i ständig rörelse, liksom andningen, tankarna och dessa samverkar hela tiden med varandra. Viktigt är att fokusera på HÄLSA/ÖGONBLICKETS NÄRVARO.

Kroppen har alla lösningar.

Jag arbetar främst med Kraniosakralterapi och utifrån vilket/vilka obalanser klienten visar kan frekvensterapi, klassisk homeopati kombineras med Kraniosakralterapi. Kosten är basen och en viktig del i läkningen och behandlingsarbetet. Felaktig kost kan ge obalanser mentalt, fysiskt och känslomässigt.

 Hälsa: Rörelser i kroppen har ett ständigt samspel och samverkar med varandra. Då en rörelse sker i en vävnad  fortplantar/påverkar rörelsen övriga strukturer och vävnader, vilket leder till att kroppen söker sin egen naturliga rörelse och balans.  

Ohälsa: Om/När kroppen blir kraftigt  påverkad/ begränsad av ex.vis. fysiska, mentala och/eller emotionella trauman/- störningar, kan detta leda till felaktiga rörelsemönster som i sin tur medför akuta eller långvariga(kroniska) sjukdomstillstånd hos individen/personen.

Beroende på klientens besvär kan jag rekommendera klienten att uppsöka läkare, tandläkare, psykolog, annan terapiform eller något annat professionellt stöd utöver de komplementär-medicinska behandlingarna.  

Jag är helt övertygad att  komplementärmedicinen och skolmedicinen kommer att ha gott samarbete i framtiden, vilket innebär att klienter/patienter har valmöjligheter att kombinera dessa former av Hälsoarbete

CD- Skiva Insiktsmeditation. Text och guidning: Gun Jönsson.                                                       Inspelning hos Tomas Martin, studioseiten, Seskarö   studioseiten@gmail.com                                                                                                                   

                                             

                                                                

                                                   INTRESSANTA LÄNKAR

Förbund

Svenska Homeopaters Riksförbund: www.homeopater.se

Kraniosakrala terapeutförbundet: www.kstf.net

 

Leverantörer

Helhetshälsa: www.helhetshalsa.se

Holistic: www.holistic.se

Nutri Tech: www.nutri-tech.nu

Scandlab: www.scandlab.se

 

Övrigt

Christina Jacobsson: www.naturhalsa-cj.se

Register homeopater: www.homeopaterna.se

Läkemedelsverket: www.mpa.se

Personlig utveckling: www.levnu.net

Alternativmedicin: www.alternativmedicin.se

George Vithoulkas, meditation: www.vithoulkas.com

Gray's Anatomy: www.bartleby.com/107/

Fass: www.fass.se/LIF/home/index.jsp

KranioSakral Terapi, patientfall: www.osteohome.com

KranioSakral Terapi, patientfall: www.upledger.com

Bröderna Tranberg. www.tranbergs.net

Thich Nhat Hanh, meditation: www.plumvillage.org

Svenska Läkarföreningen för Komplementärmedicin: www.komplementarmedicin.org

Stiftelsen Berget, meditation: www.berget.se          

Boris Aranowich www.mr-ab.se

Edura www.edura.se